Adrian Jusupović, Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów) w latopisarskiej kolekcji historycznej [The Galician-Volhynian Chronicle (The Romanowicz Dynasty Chronicle) in the Historical Chronicle Collection], Avalon, Kraków–W-wa 2019, pp. 203. Cover Image

Adrian Jusupović, Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów) w latopisarskiej kolekcji historycznej [The Galician-Volhynian Chronicle (The Romanowicz Dynasty Chronicle) in the Historical Chronicle Collection], Avalon, Kraków–W-wa 2019, pp. 203.
Adrian Jusupović, Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów) w latopisarskiej kolekcji historycznej [The Galician-Volhynian Chronicle (The Romanowicz Dynasty Chronicle) in the Historical Chronicle Collection], Avalon, Kraków–W-wa 2019, pp. 203.

Author(s): Mirosław J. Leszka
Subject(s): Museology & Heritage Studies, Middle Ages, Philology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego