Book Reviews Cover Image

Book Reviews
Book Reviews

Author(s): Mirosław J. Leszka
Subject(s): Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Summary/Abstract: Monika Ożóg, Inter duas potestas. Polityka religijna Teoderyka Wielkiego [The Religious Policy of Theoderic the Great], Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, pp. 314.