Critical Comments on Gender Trouble Cover Image

Kritické poznámky k Potížím s genderem
Critical Comments on Gender Trouble

Author(s): Iris Marion Young
Subject(s): Gender Studies
Published by: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Summary/Abstract: Kniha Potíže s genderem (Gender Trouble) si rychle a právem vydobyla odborné a veřejné uznání. Judith Butler v ní předvádí nápadité dekonstrukce strukturalistických, psychoanalytických a feministických textů, stejně jako opozic, s nimiž se setkáváme v neakademickém feministickém diskursu. Dekonstruuje například protiklad mezi pohlavím a genderem, který je východiskem významné části současné feministické teorie a bádání, když argumentuje, že nekritické přijímání tohoto protikladu vede feministky k přehlížení skryté komplicity mezi sexismem a heterosexismem. Judith Butler si ve své knize nicméně klade vyšší ambice než napsat prvotřídní filosofické pojednání; kniha má být politická nebo má přinejmenším posloužit politickým cílům. V následujících odstavcích hodlám vznést několik kritických otázek ohledně politických aspirací jejího díla.

  • Issue Year: 10/2009
  • Issue No: 02
  • Page Range: 57-59
  • Page Count: 3
  • Language: Czech