Expression of a Work of Music as Object of Scholarship. A reconnaissance  into the sphere of lyrical writing of the “Age of Raptures” Cover Image

Ekspresja utworu muzycznego jako przedmiot badań. Rekonesans w sferę twórczości lirycznej „Wieku Uniesień”
Expression of a Work of Music as Object of Scholarship. A reconnaissance into the sphere of lyrical writing of the “Age of Raptures”

Author(s): Mieczysław Tomaszewski
Contributor(s): Jan Rybicki (Translator)
Subject(s): Music
Published by: Akademia Muzyczna w Krakowie
Keywords: “Age of Raptures”
  • Issue Year: VIII/2019
  • Issue No: 14
  • Page Range: 11-37
  • Page Count: 27
  • Language: English, Polish