Theory of Music. Studies, Interpretations, Documentations Cover Image

Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, Dokumentacje
Theory of Music. Studies, Interpretations, Documentations

Publishing House: Akademia Muzyczna w Krakowie im. Krzysztofa Pendereckiego
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 2299-8454
Status: Active

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2023
 • Issue No. 1/I
 • Issue No. 2/I
 • Issue No. 3/II
 • Issue No. 4/II
 • Issue No. 5/III
 • Issue No. 6/III
 • Issue No. 7/VI
 • Issue No. 8/9/V
 • Issue No. 10/VI
 • Issue No. 11/VI
 • Issue No. 12/VII
 • Issue No. 13/VII
 • Issue No. 14/VIII
 • Issue No. 15/VIII
 • Issue No. 16/IX
 • Issue No. 17/IX
 • Issue No. 18/19/X
 • Issue No. 20/XI
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Pismo Akademii Muzycznej w Krakowie „Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, Dokumentacje” (ISSN 2299-8454) powstało w roku 2012 z potrzeby kontaktu i wymiany myśli środowiska teoretyków muzyki, muzykologów, kompozytorów i wykonawców – nie tylko krakowskich i nie tylko polskich. Do współpracy zaproszeni zostali reprezentanci wszystkich uczelni muzycznych w Polsce, a także wybitni zagraniczni muzykolodzy i teoretycy muzyki, tak aby łamy pisma stały się szeroko rozumianym forum wymiany myśli teoretycznej.

W ukazujących się co pół roku numerach zamieszczamy artykuły o charakterze pogłębionych studiów, analizy i interpretacje, świadectwa, w tym także rozmowy z twórcami. Publikujemy też sprawozdania, recenzje, dokumentacje, streszczenia prac doktorskich i magisterskich, relacje o znaczących książkach i o ważniejszych międzynarodowych kongresach i konferencjach. Raz w roku prezentujemy kroniki wydarzeń w polskich uczelniach muzycznych. Zgodnie z naukowym profilem pisma, począwszy od nr 2 publikujemy artykuły recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, specjalistów w danej dziedzinie. „Teoria Muzyki” została wyróżniona umieszczeniem w ujednoliconym wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za lata 2013-2016 (lista B, 2 p.), znajduje się również na Index Copernicus Journals Master List (32,74 p. za rok 2015). W 2017 roku pismo zostało zaliczone przez Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) do tzw. core journals, a zatem pism o najwyższym poziomie naukowym i wiarygodności.