Foreign Policy of the Peoples’ Republic of Poland in 1972 – an Introduction to a Discussion Cover Image
  • Price 3.90 €

Polityka zagraniczna Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w roku 1972 – szkic do dyskusji
Foreign Policy of the Peoples’ Republic of Poland in 1972 – an Introduction to a Discussion

Author(s): Włodzimierz Borodziej
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Najistotniejszym elementem kształtującym polską politykę zagraniczną było ścisłe podporządkowanie Polski Związkowi Radzieckiemu, widoczne zarówno w stosunkach polsko-radzieckich, jak i w kontaktach Polski z innymi krajami. W 1972 r. nastąpiła pewna poprawa stosunków z krajami zachodnimi, czego wyrazem były m.in. wizyta prezydenta Nixona w Warszawie, wizyta Gierka we Francji, podpisanie wielu umów gospodarczych i konsularnych, a przede wszystkim nawiązanie stosunków dyplomatycznych z RFN. Poprawa ta nie spowodowała jednak zmniejszenia zależności od Moskwy. W kontaktach z krajami socjalistycznymi rok 1972 nie przyniósł istotnych zmian – ważnym wydarzeniem było jedynie (przesądzone już w 1971 r.) otwarcie granicy z NRD. Wiele uwagi polska dyplomacja poświęciła także przygotowaniom do Europejskiej Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy. Natomiast polityka wobec krajów Azji, Afryki i Ameryki Południowej koncentrowała się na potencjalnych korzyściach ekonomicznych, a w sferze politycznej skierowana była przeciwko polityce chińskiej i amerykańskiej, co szczególnie odzwierciedlało stanowisko Polski wobec konfliktu wietnamskiego.

  • Issue Year: 23/2005
  • Issue No: 1
  • Page Range: 15-33
  • Page Count: 19
  • Language: Polish