Reviews and Notes Cover Image

Reviews and Notes
Reviews and Notes

Author(s): Agnieszka Bieńczyk-Missala, Włodzimierz Borodziej, Lubomir W. Zyblikiewicz
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Roman Kuźniar: Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej (The Road to Freedom. Foreign Policy of the Third Republic). (Lubomir W. Zyblikiewicz). 122 Przemysław Grudziński: Państwo inteligentne. Polska w poszukiwaniu międzynarodowej roli (A Smart State. Poland in Search of an International Role). (Agnieszka Bieńczyk-Missala) 128 Henryk Szlajfer (ed.): Ku wielkiej zmianie. Korespondencja między Ambasadą PRL w Waszyngtonie a Ministerstwem Spraw Zagranicznych, styczeń–październik 1989 (Towards a Big Change. Correspondence between the Embassy of the People’s Republic of Poland in Washington and the Ministry of Foreign Affairs, January–October 1989). Selection of documents by Marek Jędrys, Henryk Szlajfer. Gregory F. Domber (ed.): Ku zwycięstwu „Solidarności”. Korespondencja Ambasady USA w Warszawie z Departamentem Stanu, styczeń–wrzesień 1989 (Towards Solidarity’s Victory. Correspondence between the U.S. Embassy in Warsaw and the Department of State, January–September 1989). Foreword by John R. Davis Jr. (Włodzimierz Borodziej) 132

  • Issue Year: 18/2009
  • Issue No: 2
  • Page Range: 122-144
  • Page Count: 23
  • Language: English