Support infrastructure. How the senior care system works in Poland Cover Image
  • Price 3.90 €

Infrastruktura wsparcia. Jak działa system opieki senioralnej w Polsce
Support infrastructure. How the senior care system works in Poland

Author(s): Rafał Bakalarczyk
Subject(s): Communication studies, Health and medicine and law, Demography and human biology, Gerontology, Societal Essay
Published by: Towarzystwo Więź
Keywords: Support infrastructure; senior care system; Poland;

Summary/Abstract: Nieubłagane zmiany demograficzne sprawiają, że rośnie procentowy udział – i liczba – osób w podeszłym wieku w społeczeństwie. Zaś wraz z zaawansowanym wiekiem wzrasta ryzyko utraty samodzielno ści, a nierzadko również popadania w zależność od długoterminowej opieki. To jedno z głównych wyzwań, jakie stoi przed społeczeństwem i państwem w nadchodzącej dekadzie. Warto przyjrzeć się temu, jak dziś działa system opieki nad osobami starszymi i jakie są jego słabe punkty.

  • Issue Year: LXII/2019
  • Issue No: 678
  • Page Range: 14-24
  • Page Count: 11
  • Language: Polish