Margin squeeze as contra-competition behaviour under Article 82 ES Cover Image

"Stlačování marží" (margin squeeze) jako protisoutěžní jednání ve smyslu článku 82 ES
Margin squeeze as contra-competition behaviour under Article 82 ES

Author(s): Josef Šilhán
Subject(s): Commercial Law
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: margin squeeze; competition methods; market;dominant market position;

Summary/Abstract: Z empirického hlediska lze mít za dlouhodobě prokázané, že dominantní postavení na trhu s sebou (spo­lu se schopností chovat se relativně nezávisle na spotře­bitelích a ostatních soutěžitelích) naneštěstí nese také neodbytné pokušení výraznou tržní sílu zneužít. Jed­ním ze specifických způsobů, jak k tomu může dojít, je i protisoutěžní "stlačování marží" (známější možná pod kosmopolitním označením margin squeeze). Právě za podlehnutí dominantnímu pokušení tímto způsobem (kterého se dopustila španělská společnost Telefonica) byla nedávno Evropskou Komisí uložena i jedna z nejvyšších pokut za zneužití dominantního postavení vůbec. Následující řádky se na charakteristiku tohoto ne až tak obvyklého zneužívajícího jednání zaměřují bližším pohledem.

  • Issue Year: 15/2007
  • Issue No: 4
  • Page Range: 302-309
  • Page Count: 8
  • Language: Czech