Internal policy of Romania during the creation of the "Solidarność" Cover Image

Polityka wewnętrzna Rumunii w okresie powstania NSZZ „Solidarność”
Internal policy of Romania during the creation of the "Solidarność"

Author(s): Tadeusz Kopyś
Subject(s): History
Published by: Instytut Pamięci Narodowej
Keywords: Solidarność; Romania; Poland

Summary/Abstract: Koła polityczne komunistycznej Rumunii zareagowały na polskie przemiany w 1980 r. podobnie jak w czasie czechosłowackiej Praskiej Wiosny w 1968 r. W trakcie wielostronnych rozmów z Aleksandrem Dubčekiem podkreślano, że kryzys w Czechosłowacji powinien być rozwiązany o własnych siłach. Po interwencji wojsk Układu Warszawskiego w sierpniu 1968 r. Rumuńska Partia Komunistyczna stanowczo ją potępiła. W przemówieniu do KC Rumuńskiej Partii Komunistycznej, wygłoszonym w połowie października 1980 r., Nicolae Ceauşescu stwierdził, że przemiany w Polsce nie poszły we właściwym kierunku oraz że uaktywniły się i doszły do władzy liczne siły antysocjalistyczne1.

  • Issue Year: 16/2010
  • Issue No: 2
  • Page Range: 497-506
  • Page Count: 10
  • Language: Polish