Hungarian Jewish identity options. Identity discourse analysis of Horthy era's scientific texts published in IMIT yearbooks Cover Image

Magyar zsidó identitásopciók. Tudományos szövegek identitásdiskurzusainak elemzése a Horthy-korban megjelent IMIT évkönyvek alapján
Hungarian Jewish identity options. Identity discourse analysis of Horthy era's scientific texts published in IMIT yearbooks

Author(s): Ferenc Laczó
Subject(s): Social Sciences
Published by: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbsegkutató Intézet

Summary/Abstract: Tanulmányom a Horthy-korban megfogalmazott magyar zsidó kollektív identitásdiskurzusoknak az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat tizenöt, 1929 és 1943 között megjelent évkönyvében található szegmensének vizsgálatára vállalkozik. E komplex téma megközelítésekor a magyar és a zsidó identitással, illetve a kettõ egymáshoz való viszonyával kapcsolatos eltérõ felvetésekre fókuszálok. Általánosságban azt kívánom alátámasztani, hogy az IMIT évkönyvsorozatának a kortárs humán tudományos módszerek és a zsidó tematika iránt egyaránt elkötelezett szerzõi egy sor eltérõ magyar zsidó identitásopció közül választhattak. E kiadványsorozat lapjain összesen hét ilyen opciót azonosítottam, és e tanulmány során ezek bemutatását és összevetését szándékozom elvégezni.

  • Issue Year: 21/2010
  • Issue No: 3
  • Page Range: 91-115
  • Page Count: 25
  • Language: Hungarian