Reviews Cover Image

Tartalom
Reviews

Author(s): Ákos Kárbin, Bálint Varga, Tibor Szabó, Ferenc Laczó, László Kosárkó, Nóra G. Etényi, Zoltán Peterecz
Subject(s): Review
Published by: AETAS Könyv- és Lapkiadó Egyesület

Summary/Abstract: Csoma Zsigmond: Késő reneszánsz, kora újkori kertek és borok Erdélyben. Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Agroinform Kiadó, 2009. 256 oldal, Szakmai lektor: Oborni Terézia Guido Thiemeyer: Internationalismus und Diplomatie. Währungspolitische Kooperation im europäischen Staatensystem 1865–1900. R. Oldenbourg Verlag, München, 2009. 255 oldal Czoch Gábor: „A városok szíverek.” Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Kalligram, Pozsony, 2009. 210 oldal Kisantal Tamás (szerk.): Narratívák 8. Elbeszélés, kultúra, történelem. Kijárat, Budapest, 2009. 314 oldal Allan I. Macinnes: Union and Empire: The Making of the United Kingdom in 1707. Cambdrige University Press, 2007. 398 oldal Pieter C. van Duin: Central European Crossroads. Social Democracy and National Revolution in Bratislava (Pressburg) 1867–1921. International Studies in Social History, vol. 14. Berghahn Books, New York – Oxford, 2009. 466 oldal Filep Tamás Gusztáv: Főhatalomváltás Pozsonyban 1918–1920. Események, történések egy hírlap közleményeinek tükrében. Kalligram, Pozsony, 2010. 188 oldal

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 2
  • Page Range: 178-209
  • Page Count: 32
  • Language: Hungarian