Reviews Cover Image

RECENZJE I OMÓWIENIA
Reviews

Author(s): Robert Kuwałek, Monika Kranz-Szurek, Dariusz Libionka
Subject(s): Review
Published by: Państwowe Muzeum na Majdanku (PMM)

Summary/Abstract: Marek Kucia, Auschwitz jako fakt społeczny. Historia, współczesność i świadomość społeczna KL Auschwitz w Polsce, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2005, 351 s. Piotr T. Kwiatkowski, Lech M. Nijakowski, Barbara Szacka, Andrzej Szpociński, Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, wstęp. Paweł Machcewicz, komentarz historyka Marcin Kula, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Gdańsk -Warszawa 2010, 332 s. Ryszard Kotarba, Niemiecki obóz w Płaszowie 1942–1943, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa -Kraków 2009, 312 s.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: XXV
  • Page Range: 283-304
  • Page Count: 22
  • Language: Polish