Reviews Cover Image

Osvrti, prikazi, izvješća
Reviews

Author(s): Ivana Eterović, Robert Doričić, Cvjetana Miletić, Igor Eterović, Dora Smolčić Jurdana, Mateja Fumić Bistre, Ana Montan Velčić
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Conference Report, Book-Review
Published by: Katedra Čakavskoga sabora Lovran

Summary/Abstract: Review of: Dragica Stanić, Čakavčica: Čakavska početnica i čitanka, Osnovna škola „Milan Brozović“ Kastav, Kastav, 2015. Gordana Milaković, Istra/Istria Memento: izbor iz fundusa Zbirke starih razglednica, Pomorski i povijesni muzej Istre/ Museo storico e navale dell’Istria, Pula/Pola, 2015. Kovačić, Ivan (ur.), Lipa pamti: 30. travnja 1944., Naklada „Kvarner“ – Općina Matulji – UABA Liburnije – SABA Primorsko-goranske županije, Matulji, 2014. Andrija Linardić I., Opis otoka Cresa i njegovih stanovnika, vlastita naklada, Viškovo – Cres, 2015. Bertoša, Slaven, Barban i mletački Loredani: život u pokretu, ljudi i događaji, Katedra Čakavskog sabora Pazin – Općina Barban – Državni arhiv u Pazinu – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pazin – Barban – Pula, 2015. Retrospektiva turizma Istre Skorić, Luka, Dihi i mrvice, Naklada „Kvarner“ – Katedra Čakavskog sabora Opatija, Opatija – Rijeka, 2015. Prikaz Znanstvenoga skupa „Viktor Car Emin 1870.–1963.“ Znanstveni skup Mune Maksu Pelozi, Vele Mune, 24. listopada 2015.

  • Issue Year: 4/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 264-296
  • Page Count: 33
  • Language: Croatian