Attenuative morphological forms across varieties and registers: a corpus-based study of the suffix -ish  Cover Image

Švelninamųjų morfologinių formų žanrinis ir regioninis variantiškumas: tekstynais paremta priesagos -ishanalizė
Attenuative morphological forms across varieties and registers: a corpus-based study of the suffix -ish

Author(s): Jūratė Ruzaitė
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Akademinio supratimo sunkumai

Summary/Abstract: Šio tyrimo tikslas – ištirti, kaip švelninamosios anglų kalbos priesagos -ish vartosena su kiekiniais skaitvardžiais (pvz., fortyish, nineish) priklauso nuo kontekstinių faktorių, taip pat nustatyti, kokias pragmatines funkcijas vediniai su šia morfologine forma atlieka sakytiniame ir rašytiniame diskurse. Tyrimui buvo pasirinkti du pagrindiniai faktoriai, galimai nulemiantys priesagos -ish vartoseną: (1) anglų kalbos atmaina ir (2) registras. Priesagos -ish vartosena buvo tirta dviejose anglų kalbos atmainose: britų ir amerikiečių anglų kalboje, todėl tyrime buvo remtasi dviem tekstynais – „Britų nacionaliniu“ (angl. British National Corpus – BNC) ir „Amerikiečių šiuolaikinės kalbos“ (angl. Corpus of Contemporary American English – COCA). Remiantis šiais tekstynais, straipsnis siekia atsakyti į kelis pagrindinius klausimus: (1) kaip skaitvardžių su priesaga -ish dažnumas skiriasi amerikiečių ir britų anglų kalboje; (2) kaip priesagos -ish vartosena priklauso nuo registro; (3) koks yra priesagos -ish junglumas su kiekiniais skaitvardžiais; (4) kokias pragmatines funkcijas ši priesaga atlieka.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 58
  • Page Range: 183-199
  • Page Count: 18
  • Language: English