Strategic Use of Imprecision: a Study of Numbers in Advertisements Cover Image

Strategic Use of Imprecision: a Study of Numbers in Advertisements
Strategic Use of Imprecision: a Study of Numbers in Advertisements

Author(s): Jūratė Ruzaitė
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: strategy; imprecision; numbers; advertisements; netikslumas; skaičiai; strategija; reklama

Summary/Abstract: Though numbers are commonly associated with precision and are a main feature of informative texts, the present paper argues that they can be used with a vague meaning and can perform more functions than just the informative one. The present analysis focuses on the discourse of advertising, where the persuasive and informative functions are often of equal importance. As will be demonstrated further in the paper, numbers are employed in different linguistic patterns when they perform certain communicative functions. Nors skaičiai paprastai siejami su tikslumu ir informatyviaisiais tekstais, šiame straipsnyje bandoma parodyti, kad jų denotacija gali būti netiksli. Tokiais atvejais skaičiais siekiama ne informuoti, o įtikinti vartotoją ir paveikti skaitytoją. Tyrimo duomenys rinkti Britų nacionaliniame tekstyne (reklamos tekstų dalis sudaro apie pusę milijono žodžių) ir internete, Mary Kay kosmetikos tinklalapyje. Tyrimas parodė, jog reklamose vartojami keli skaičių tipai: (1) dešimtys arba suapvalinti skaičiai, (2) nesuapvalinti skaičiai, (3) daugiskaitiniai skaičiai, (4) hiperbolizuoti skaičiai ir (5) skaičiai, netekę savo tiesioginės reikšmės (pvz., dozen). Dažniausiai reklamose vartojami skaičiai – nuo 1 iki 10. Šiems skaičiams skiriama ypatinga vieta mūsų kognityvinėje sistemoje, jiems suprasti reikia mažiau laiko, pastangų ir papildomų žinių. Kad skaičiai reklamose yra netikslūs, parodo eksplicitinės priemonės (žodeliai maždaug, apytiksliai). Kai kada skaičių netikslumą galima numanyti iš konteksto. Tyrimo duomenys parodė, kad skaičiai reklamose vartojami siekiant skaitytojų dėmesio, pabrėžiant kiekio svarbą, taip pat jie pasitelkiami kaip savotiška išlyga atsitolinti nuo skelbiamos informacijos ir sumažinti gamintojo įsipareigojimus.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 54
  • Page Range: 217-225
  • Page Count: 9
  • Language: English