Sławomir Buryła, Rozrachunki z wojną, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich
PAN, Warszawa 2017, ss. 278. Cover Image

Sławomir Buryła, Rozrachunki z wojną, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2017, ss. 278.
Sławomir Buryła, Rozrachunki z wojną, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2017, ss. 278.

Author(s): Joanna Chłosta-Zielonka
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 6
  • Page Range: 292-295
  • Page Count: 4
  • Language: Polish