The New City of God according to Ezekiel (Ezek 48:30-35) Cover Image
  • Price 2.00 €

Nowe miasto Boże w ujęciu Ezechiela (Ez 48,30-35)
The New City of God according to Ezekiel (Ezek 48:30-35)

Author(s): Andrzej Sebastian Jasiński OFM
Subject(s): Christian Theology and Religion, Jewish studies, History of Church(es), Studies of Literature, Theology and Religion, Comparative Studies of Religion, Religion and science , History of Judaism, Historical Linguistics, Other Language Literature, Biblical studies, Other Christian Denominations, History of Religion
Published by: Uniwersytet Opolski
Keywords: Ezekiel; temple; city; dialogue; Judaism; Christianity;

Summary/Abstract: W duchu dialogu judaistyczno-chrześcijańskiego, w artykule zajmuję się tekstem Ez 48,30-35, który jest bardzo ważny dla obu wspólnot wierzących. Ostatnia wizja Ezechiela (Ez 40–48) stała się źródłem inspiracji dla judaizmu i chrześcijaństwa. Nie ma jednak zgodności w interpretacji tej prorockiej zapowiedzi: nastania nowej świątyni i nowego miasta. Świątynia (+ miasto) została przedstawiona w świetle judaizmu rabinackiego, pism qumrańskich oraz samego Ezechiela. W części egzegetycznej przebadano dokładnie tekst Ez 48,30-35. Na zakończenie zostały przedstawione wnioski teologiczne w sześciu punktach: chwała Jahwe; dziedzictwo patriarchów; potęga Jahwe; obecność Jahwe; nadzieja Izraela; recepcja chrześcijańska. Księga Ezechiela pozostaje jednym z najbardziej tajemniczych pism biblijnych. Jej potencjał teologiczny nie zawsze jest doceniany. Odnosi się to również do kwestii dialogu międzyreligijnego. Ezechiel był heroldem świętości imienia Jahwe oraz poznania Boga: Pana całego stworzenia, obecnego pośrodku swego ludu. Prawdy te stanowią trzon credo zarówno Żydów, jak i chrześcijan. Wspólna ich kontemplacja pozwala na wzajemne zbliżenie, które w końcu wszystkich pragnących doprowadzi do miasta nazwanego „Jahwe (jest) tam” (Ez 45,35).

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 19
  • Page Range: 309-328
  • Page Count: 20
  • Language: English, Polish