Place names in landscape and their research potential Cover Image
  • Price 1.00 €

Toponyma v krajině a možnosti jejich výzkumu
Place names in landscape and their research potential

Author(s): Soňa Wojnarová
Subject(s): Western Slavic Languages, Book-Review
Published by: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky

Summary/Abstract: Review of the book Lábus, Václav – Vrbík, Daniel (2018): Toponyma v krajině a možnosti jejich výzkumu. Liberec: Technická univerzita v Liberci.

  • Issue Year: 102/2019
  • Issue No: 5
  • Page Range: 340-344
  • Page Count: 5
  • Language: Czech