Onomastic news and comments Cover Image

Onomastické zprávy a poznámky
Onomastic news and comments

Author(s): Žaneta Dvořáková, Rudolf Šrámek, Soňa Wojnarová, Martina Zirhutová, Patrícia Molnárová, Michal Místecký, Miloslava Knappová
Subject(s): Sociolinguistics, Descriptive linguistics, Conference Report
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Ústav pro jazyk český
  • Issue Year: LX/2019
  • Issue No: 2
  • Page Range: 308-340
  • Page Count: 33
  • Language: Czech