The Relation Between National Law and EU Law: The Lithuanian Case Cover Image

The Relation Between National Law and EU Law: The Lithuanian Case
The Relation Between National Law and EU Law: The Lithuanian Case

Author(s): Gediminas Mesonis
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum
Keywords: European Union; Lithuania; European law; priority; national law; integration; constitution

Summary/Abstract: I když byly vztahy mezi národním právem a právem EU v Litvě vyřešeny přijetím ústavního zákona, v praxi nicméně pokračují diskuze a sporné situace se neustále objevují. Ve své judikatuře Ústavní soud Litevské republiky uznal důležitost evropského práva, ale současně uvedl, že přednost norem evropského práva (včetně zakládacích smluv) platí pouze ve vztahu k zákonům a předpisům nižší právní síly, nikoliv ve vztahu k ústavě. Ustanovení sekundárního práva EU jsou implementována do národního práva. V praxi se objevují nejenom drobnější, ale i zásadní problémy v rámci tohoto procesu, když se objevuje nutnost rušit zásadní právní normy pro jejich nesoulad s právem EU. I když tedy poté, co se Litva stala členským státem EU, byl vztah mezi národním a evropským státem upraven na ústavní úrovni a důležitost evropského práva byla opakovaně zdůrazněna Ústavním soudem Litevské republiky, prochází tento vztah neustálými změnami a stále pokračují doktrinální a interdisciplinární diskuze o tom, jakým způsobem aplikovat evropské smlouvy lépe a přesněji.

  • Issue Year: 59/2013
  • Issue No: 4
  • Page Range: 301-314
  • Page Count: 14
  • Language: Czech