History, Historical Revisionism and Politics of History Cover Image

Povijest, povijesni revizionizam i politike povijesti
History, Historical Revisionism and Politics of History

Author(s): Mirjana Kasapović
Subject(s): History, Historical revisionism
Published by: Hrvatski institut za povijest
Keywords: politike povijesti; povijesni revizionizam; Njemačka; Izrael; Hrvatska;

Summary/Abstract: U članku se razmatra razlika između povijesne znanosti i politikā povijesti kao poddiscipline političke znanosti koja se bavi načinima i oblicima suočavanja suvremenih država i društava s traumatičnim i „mračnim” događajima i razdobljima nacionalnih povijesti. Jedan je način suočavanja s njima povijesni revizionizam kao ideološki i politički motivirano nastojanje da se reinterpretiraju postojeća znanstvena tumačenja te, posljedično, ublaži ili izbriše „zla prošlost”. No povijesni revizionizam označuje i legitimnu metodu reinterpretacije povijesti koja se temelji na novim spoznajama stečenim znanstvenim istraživanjima. Razliku između tih dvaju značenja povijesnoga revizionizma autorica prikazuje na primjerima Njemačke i Izraela. U hrvatskoj historiografiji, povijesnoj i političkoj publicistici nakon 1990. prevladavali su pokušaji ideološki i politički motivirane revizije povijesti Nezavisne Države Hrvatske.

  • Issue Year: 51/2019
  • Issue No: 3
  • Page Range: 939-960
  • Page Count: 22
  • Language: Croatian