Jana Hoffmannová – Jiří Homoláč – Kamila Mrázková (eds.): Syntax mluvené češtiny Praha (Syntax of Spoken Czech): Academia, 2019 Cover Image
  • Price 5.90 €

Jana Hoffmannová – Jiří Homoláč – Kamila Mrázková (eds.): Syntax mluvené češtiny Praha: Academia, 2019
Jana Hoffmannová – Jiří Homoláč – Kamila Mrázková (eds.): Syntax mluvené češtiny Praha (Syntax of Spoken Czech): Academia, 2019

Author(s): Magdaléna Rysová
Subject(s): Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Syntax
Published by: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 20
  • Page Range: 76-80
  • Page Count: 5
  • Language: Czech