. Cover Image

O wyrazach z пол-(полy-) w języku Puszkina : (przyczynek do badań nad mezonimią rosyjską i polską)
.

Author(s): Monika Piotrowska
Subject(s): Language studies, Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Eastern Slavic Languages, Philology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Issue Year: 1998
  • Issue No: III
  • Page Range: 389-391
  • Page Count: 3
  • Language: Polish