Adaptive models of online media Cover Image

Адаптивни модели на онлайн медиите
Adaptive models of online media

Author(s): Efrem Efremov
Subject(s): Social Sciences, Media studies, Essay|Book Review |Scientific Life, Communication studies, Book-Review
Published by: Софийски университет »Св. Климент Охридски«

Summary/Abstract: On the monograph: ВЪЛКАНОВА, Веселина. Медии & уеб дизайн. Култура и функционалност на онлайн комуникацията. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, 224 с.