iGEN Generation – an Approach Base on Research of High Schools Students Cover Image

Pokolenie iGEN– próba charakterystyki w oparciu o badania licealistów
iGEN Generation – an Approach Base on Research of High Schools Students

Author(s): Grzegorz Kiedrowicz
Subject(s): Education
Published by: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Keywords: pokolenie iGEN; urządzenia mobilne; jakość życia; iGEN generation; mobile devices; quality of life

Summary/Abstract: Pokolenie iGEN to generacja ściśle związana z mediami, często od nich uzależniona. W badaniach uczestniczyli licealiści z II klas VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Zakres badań dotyczył stosowania urządzeń mobilnych, jak i szeroko rozumianej jakości życia uczniów i ich stosunku do otaczającej rzeczywistości.The iGEN generation is a group of young people connected with media often addicted to them. The second class students of Kochanowski High School in Radom were subjected of the study. The scope of research concerned using mobile devices as well as thebroadly understood quality of students life and their relation to the surrounding reality.

  • Issue Year: X/2019
  • Issue No: 3
  • Page Range: 103-108
  • Page Count: 6
  • Language: English, Polish