THE YEAR 1941 IN YUGOSLAV HISTORIOGRAPHY Cover Image

1941. GODINA U JUGOSLOVENSKOJ ISTORIOGRAFIJI
THE YEAR 1941 IN YUGOSLAV HISTORIOGRAPHY

Author(s): Petar Kačavenda
Subject(s): Military history, Political history, Recent History (1900 till today), WW II and following years (1940 - 1949), History of Communism, Wars in Jugoslavia
Published by: Institut za savremenu istoriju, Beograd
Keywords: Yugoslavia; historiography; 1941; war; revolution;WWII;

Summary/Abstract: Pedeset godina od početka oružane oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije u Drugom svetskom ratu, prilika je da se i najkraćim osvrtom nešto kaže о jugoslovenskoj istoriografiji 1941. godine. Ova prelomna godina, ispunjena mnoštvom krupnih događaja i zbivanja sudbonosnih za jugoslovenske narode i evropsku i svetsku zajednicu u celini, zaokupljala je i zaokuplja pažnju i interesovanje i nakon 50 godina, ne samo istoričara, već i mnogih drugih stvaralaca, koji svojim delima daju doprinos naučnom osvetljavanju istorijske stvarnosti toga vremena. Sve to rezultira da se svestranije i objektivnije vrednuju društveno-politički odnosi i snage u Drugom svetskom ratu, tom najkrvavijem sukobu u istoriji Ijudskog drustva i Ijudske zajednice. Nekoliko puta, u okviru podsećanja na strahote Drugog svetskog rata, sumirani su i rezultati istorijske nauke u izučavanju 1941. godine u svetskim razmerama a u okviru toga i rezultati jugoslovenske istoriografije.

  • Issue Year: 1991
  • Issue No: 1+2
  • Page Range: 167-169
  • Page Count: 3
  • Language: Serbian