BELIĆ'S BOOK IN HISTORICAL USE OR SCIENTIFIC PROOF OF »THE RIGHT OF THE SERBIAN PEOPLE TO CERTAIN REGIONS« Cover Image

BELIĆEVA KNJIGA U ISTORIJSKOJ UPOTREBI ILI NAUČNI DOKAZ О »PRAVU SRPSKOG NARODA NA ODREĐENE OBLASTI«
BELIĆ'S BOOK IN HISTORICAL USE OR SCIENTIFIC PROOF OF »THE RIGHT OF THE SERBIAN PEOPLE TO CERTAIN REGIONS«

Author(s): Kosta Nikolić
Subject(s): Geography, Regional studies, Political history, Recent History (1900 till today), Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Book-Review, Geopolitics, Wars in Jugoslavia
Published by: Institut za savremenu istoriju, Beograd
Keywords: book review; Aleksandar Belić; "Srbija i južnoslovensko pitanje"; Serbia; South-Slovenian question; Kingdom of Yugoslavia;

Summary/Abstract: Knjiga Aleksandra Belića »Srbija i južnoslovensko pitanje« napisana je u Nišu, krajem 1914. godine, dok su trajale ratne operacije na Kolubarskom frontu, a srpska vlada definisala svoje ratne ciljeve. Kako je i sam Belić naglasio, knjiga je nastala kao »plod momentane potrebe« pa je kao takva trebalo da opravda ono što je Srbija želela (ili morala) da učini u ratu. Nastala u okviru delatnosti najuglednijih srpskih naučnika iz različitih oblasti koji su svojim naučnim kredibilitetom trebali da pomognu rad vlade, knjiga sa stanovišta nauke ima određenih manjkavosti, prouzrokovanih ograničenim vremenom i ne potpuno naučnim motivima. Međutim, nju ni ne treba posmatrati u jednom strogo naučnom smislu, već kao plod napora da se utiče na vlade i javnost savezničkih i neutralnih zemalja za prihvatanje rešavanja južnoslovenskog pitanja na način kako je to istaknuto u Niškoj deklaraciji 7. decembra 1914. godine: »Oslobođenje i ujedinjenje sve naše neslobodne braće Srba, Hrvata i Slovenaca«.

  • Issue Year: 1992
  • Issue No: 1+2
  • Page Range: 217-219
  • Page Count: 3
  • Language: Serbian