Book-reviews Cover Image

Szemle
Book-reviews

Author(s): Csanád Száva, Péter Molnár, Erzsébet Kerekes, Szilárd Zoltán Ilyés, Rebeka Incze E., Botond Szilágyi, Adél Máté, Márk Láng, Botond Bakcsi, Zoltán-Ákos Plesek, Csilla Vincze, Károly Veress
Subject(s): Visual Arts, Political Philosophy, Contemporary Philosophy, Book-Review, Film / Cinema / Cinematography
Published by: Erdélyi Múzeum-Egyesület
Keywords: book-reviews;

Summary/Abstract: Száva Csanád: Tényektől világokig [Tengelyi László: Őstények és világvázlatok. Atlantisz, Bp. 2017.] — Molnár Péter: Érzéki ideák a huszadik századi filmben. [Gregus Zoltán: Észlelés és értelemképződés a filmművészetben. Pro Philosophia Kiadó, Egyetemi Műhely Kiadó, Kvár 2016.] — Kerekes Erzsébet: Ki a magyar filozófus? [Perecz László: Ki a filozófus? Magyar filozófiatörténeti tanulmányok. Pro Philosophia Kiadó, SZTE Klebelsberg Könyvtár Társadalomelméleti Gyűjtemény, Kvár‒Szeged 2017.] — Incze E. Rebeka: A kommunikációról – másként. [Veress Károly: A kommunikáció közegében. Tanulmányok a kommunikáció filozófiája köréből. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság – Kvár 2017.] — Ilyés Szilárd Zoltán: Identitáspolitikák és/vagy politikai közösség. [Identitás, konfliktus, politikai közösség. Szerk. Ungvári Zrínyi Imre. Pro Philosophia Kiadó, Egyetemi Műhely Kiadó, Kvár 2016.] — Szilágyi Botond: A kimondhatatlan körül kimondottak. [Arról, ami kimondhatatlan. Szerk. Veress Károly. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kvár 2016.] — Máté Adél: Egyediségek és véletlenek a magunk teremtette világban. [Veress Károly (szerk.): Egyediség és véletlen. Interdiszciplináris párbeszéd 4. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kvár 2016.] — Láng Márk: „ … a Nyuszi barlangjában”. [A szimulákrumok és a beteljesülés ígérete. Szerk. Ungvári Zrínyi Imre. Pro Philosophia Kiadó, Egyetemi Műhely Kiadó, Kvár 2017.] — Bakcsi Botond: Emlékezet és felejtés dialektikája. [Veress Károly (szerk.): Emlékezet és felejtés. Interdiszciplináris párbeszéd 5. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kvár, 2017.] — Plesek Zoltán Ákos: Egy pszichoterápiás iskola aktualitása és fejlődése. [Többlet különkiadvány, 2016 ‒ Logoterápia és Egzisztenciaanalízis.] — Vincze Csilla: Az értelemkérdés vonzásában. [Többlet különkiadvány, 2016 ‒ Logoterápia és Egzisztenciaanalízis.] — Veress Károly: A hermeneutika demokratizmusa. [Nyírő Miklós (szerk.): Hermeneutika és demokrácia. Tanulmányok Fehér M. István tiszteletére. L’Harmattan Kiadó – MTA–ELTE Hermeneutika Kutatócsoport, Bp. 2017.]

  • Issue Year: LXXX/2018
  • Issue No: 4
  • Page Range: 160-200
  • Page Count: 41
  • Language: Hungarian