Critiques Cover Image

Recenzie
Critiques

Author(s): Štefan Šrobár
Subject(s): Book-Review
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Keywords: Review; Critique;

Summary/Abstract: Letz, J.: Kristológia z filozofického pohľadu. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014, 277 s. ISBN 978-80-8082-781-6

  • Issue Year: XIX/2019
  • Issue No: 2
  • Page Range: 147-150
  • Page Count: 4
  • Language: Slovak