Anna Jean Ayres, Sensory integration and learning disorders, trans. Juliusz Okuniewski, Harmonia Universalis Publishing Group, Gdańsk 2018 Cover Image

Anna Jean Ayres, Integracja sensoryczna a zaburzenia uczenia się, przeł. Juliusz Okuniewski, Grupa Wydawnicza Harmonia Universalis, Gdańsk 2018
Anna Jean Ayres, Sensory integration and learning disorders, trans. Juliusz Okuniewski, Harmonia Universalis Publishing Group, Gdańsk 2018

Author(s): Sylwia JASIŃSKA
Subject(s): Social Sciences
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  • Issue Year: 1/2019
  • Issue No: 13
  • Page Range: 168-171
  • Page Count: 4
  • Language: Polish