International jurisdiction of courts in cases of Infringement of personality rights and defamation by publication of allegedly incorrect information on the Internet Cover Image

Mezinárodní příslušnost soudů ve sporech z porušení práv právnické osoby zveřejněním údajně nesprávných informací na Internetu
International jurisdiction of courts in cases of Infringement of personality rights and defamation by publication of allegedly incorrect information on the Internet

Author(s): Tereza Kyselovská
Subject(s): International Law, ICT Information and Communications Technologies
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: International jurisdiction; Infringement of personality rights; defamation by publication of allegedly incorrect information; Internet;

Summary/Abstract: Článek 7 bod 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech musí být vykládán v tom smyslu, že právnická osoba, která tvrdí, že její osobnostní práva byla porušena zveřejněním nesprávných údajů, jež se jí týkají, na internetové stránce a tím, že nebyly odstraněny komentáře, jež se jí týkají, může podat žalobu, jíž se domáhá opravy těchto údajů, odstranění těchto komentářů a náhrady veškeré utrpěné újmy u soudů toho státu, v němž se nachází středisko jejích zájmů.

  • Issue Year: 8/2017
  • Issue No: 16
  • Page Range: 113-121
  • Page Count: 9
  • Language: Czech