Archival collections, Chronicle, Reviews Cover Image

Archivní fondy, kronika, recenze
Archival collections, Chronicle, Reviews

Author(s): Marie Bahenská, Helena Kokešová, Hana Kábová, Adéla Jůnová Macková, Boris Mosković
Subject(s): History, Archiving, Book-Review
Published by: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR
Keywords: Archival collections; Chronicle; Reviews

Summary/Abstract: Akviziční činnost Archivu Akademie věd ČR v letech 2009–2018; Akviziční činnost oddělení Archiv Ústavu T. G. Masaryka v letech 2009–2018; Akademik Josef Dobiáš (1888–1972); Konference Unity and Disunity Evropské společnosti pro dějiny vědy a techniky, Londýn 2018; Reviews

  • Issue Year: 10/2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 123-142
  • Page Count: 20
  • Language: Czech