Social Law as a Formalized Solidarity Cover Image

Sociální právo jako formalizovaná povinná solidarita
Social Law as a Formalized Solidarity

Author(s): Kristina Koldinská
Subject(s): Social Sciences, Social Theory
Published by: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Vydavatelství
Keywords: Social Law; mandatory solidarity; social challenges for the 21st century

Summary/Abstract: Sociální ochrana v nejširším slova smyslu je předmětem systému práva, které lze označit jako právo sociální. Autorka si klade za cíl vymezit jeho povahu a obsah a současně reflektovat jeho současnou podobu v kontextu měnících se společenských podmínek ve 21. století. Polemizuje nad tím, zda aktuálnísociální právo je schopno reagovat na nové fenomény a výzvy, které moderní vývoj přináší.

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 1
  • Page Range: 9-15
  • Page Count: 7
  • Language: Czech