The Invisible Problem: Equality and Discrimination in Practice, Proceedings of Authors' Teams on Equality and Discrimination in the Czech Republic Cover Image

Neviditelný problém: rovnost a diskriminace v praxi, sborník textů autorského kolektivu k problematice rovnosti a diskriminace v ČR
The Invisible Problem: Equality and Discrimination in Practice, Proceedings of Authors' Teams on Equality and Discrimination in the Czech Republic

Author(s): Eva Fialová, Kristina Koldinská, Linda Sokačová, Martina Štěpánková
Contributor(s): Helena Skálová (Editor), Lucie Otáhalová (Editor)
Subject(s): Gender Studies, Human Rights and Humanitarian Law, Social development, Social differentiation, Family and social welfare, Human Resources in Economy, Sociology of Law
Published by: Gender Studies, o. p. s.
Keywords: Discrimination; equality; equal treatment; gender equality; protection against discrimination; anti-discrimination act; legal protection; human rights; equal opportunities; sexual orientation based discrimination; employees discrimination;
Summary/Abstract: Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se vám do rukou publikace zaměřená na problematiku diskriminace v České republice. V současnosti je situace v této oblasti taková, že na straně jedné panuje přesvědčení o umělé implementaci neexistujícího problému a obava z přehnaného omezování svobody rozhodování. Na straně druhé je práce neziskových organizací i státních institucí, které se snaží přinášet informace o tomto problému a pomáhat lidem, kteří se s nerovným zacházením setkali a jejichž životy jím byly negativně ovlivněny. Zákon č. 198/2009 Sb. (antidiskriminační zákon) byl po dlouhých peripetiích přijat teprve před necelým rokem a účinnosti nabyl 1. září 2009. Úřad veřejného ochránce práv je pověřen poskytováním metodické pomoci obětem diskriminace od 1. prosince 2009. Problematika je tedy, alespoň z legislativního hlediska, relativně nová a neznámá, nicméně zkušenosti i praktické příklady řešení kauz již existují, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Cílem této publikace je popsat současnou situaci v České republice, jasně definovat pojmy rovnost a diskriminace, představit antidiskriminační zákon a shrnout možnosti, které v této oblasti nabízí obětem nebo institucím, které s nimi pracují. Součástí publikace je i Zpráva z pilotního výzkumu, který realizovala obecně prospěšná společnost Gender Studies v roce 2009 mezi odborníky a odbornicemi na antidiskriminaci z neziskového sektoru, právníky a právničkami, soudci a soudkyněmi a v neposlední řadě i oběťmi diskriminace. Výsledkem je řada doporučení, která by měla přispět k zefektivnění práce neziskových organizací, advokátních kanceláří, soudů i dalších státních institucí. [...]

  • Print-ISBN-13: 978-80-86520-30-8
  • Page Count: 70
  • Publication Year: 2010
  • Language: Czech
Rovné zacházení a ochrana před diskriminací jsou základem zachování lidské důstojnosti

Rovné zacházení a ochrana před diskriminací jsou základem zachování lidské důstojnosti
(-)

Rovné příležitosti jako koncept napravující nerovné podmínky

Rovné příležitosti jako koncept napravující nerovné podmínky
(-)

Pojmy a koncepty související s rovností

Pojmy a koncepty související s rovností
(-)

Diskriminace – co to je a co to není

Diskriminace – co to je a co to není
(-)

Antidiskriminační zákon

Antidiskriminační zákon
(-)

Tabulka: Kam se obrátit v případech diskriminace

Tabulka: Kam se obrátit v případech diskriminace
(-)

Závěrečná zpráva z výzkumu „Nenechte se dikriminovat“

Závěrečná zpráva z výzkumu „Nenechte se dikriminovat“
(-)

Rozhovor s Barbarou Havelkovou

Rozhovor s Barbarou Havelkovou
(-)

Rozhovor se Zdeňkem Kühnem

Rozhovor se Zdeňkem Kühnem
(-)

Kazuistiky

Kazuistiky
(-)