The Invisible Problem: Equality and Discrimination in Practice, Proceedings of Authors' Teams on Equality and Discrimination in the Czech Republic Cover Image

Neviditelný problém: rovnost a diskriminace v praxi, sborník textů autorského kolektivu k problematice rovnosti a diskriminace v ČR
The Invisible Problem: Equality and Discrimination in Practice, Proceedings of Authors' Teams on Equality and Discrimination in the Czech Republic

Author(s): Eva Fialová, Kristina Koldinská, Linda Sokačová, Martina Štěpánková
Contributor(s): Helena Skálová (Editor), Lucie Otáhalová (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Economy, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Sociology, Social development, Social differentiation, Family and social welfare, Human Resources in Economy, Sociology of Law
Published by: Gender Studies, o. p. s.
Keywords: Discrimination; equality; equal treatment; gender equality; protection against discrimination; anti-discrimination act; legal protection; human rights; equal opportunities; sexual orientation based discrimination; employees discrimination;
Summary/Abstract: Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se vám do rukou publikace zaměřená na problematiku diskriminace v České republice. V současnosti je situace v této oblasti taková, že na straně jedné panuje přesvědčení o umělé implementaci neexistujícího problému a obava z přehnaného omezování svobody rozhodování. Na straně druhé je práce neziskových organizací i státních institucí, které se snaží přinášet informace o tomto problému a pomáhat lidem, kteří se s nerovným zacházením setkali a jejichž životy jím byly negativně ovlivněny. Zákon č. 198/2009 Sb. (antidiskriminační zákon) byl po dlouhých peripetiích přijat teprve před necelým rokem a účinnosti nabyl 1. září 2009. Úřad veřejného ochránce práv je pověřen poskytováním metodické pomoci obětem diskriminace od 1. prosince 2009. Problematika je tedy, alespoň z legislativního hlediska, relativně nová a neznámá, nicméně zkušenosti i praktické příklady řešení kauz již existují, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Cílem této publikace je popsat současnou situaci v České republice, jasně definovat pojmy rovnost a diskriminace, představit antidiskriminační zákon a shrnout možnosti, které v této oblasti nabízí obětem nebo institucím, které s nimi pracují. Součástí publikace je i Zpráva z pilotního výzkumu, který realizovala obecně prospěšná společnost Gender Studies v roce 2009 mezi odborníky a odbornicemi na antidiskriminaci z neziskového sektoru, právníky a právničkami, soudci a soudkyněmi a v neposlední řadě i oběťmi diskriminace. Výsledkem je řada doporučení, která by měla přispět k zefektivnění práce neziskových organizací, advokátních kanceláří, soudů i dalších státních institucí. [...]

  • Print-ISBN-13: 978-80-86520-30-8
  • Page Count: 70
  • Publication Year: 2010
  • Language: Czech
Rovné zacházení a ochrana před diskriminací jsou základem zachování lidské důstojnosti

Rovné zacházení a ochrana před diskriminací jsou základem zachování lidské důstojnosti
(-)

Rovné příležitosti jako koncept napravující nerovné podmínky

Rovné příležitosti jako koncept napravující nerovné podmínky
(-)

Pojmy a koncepty související s rovností

Pojmy a koncepty související s rovností
(-)

Diskriminace – co to je a co to není

Diskriminace – co to je a co to není
(-)

Antidiskriminační zákon

Antidiskriminační zákon
(-)

Tabulka: Kam se obrátit v případech diskriminace

Tabulka: Kam se obrátit v případech diskriminace
(-)

Závěrečná zpráva z výzkumu „Nenechte se dikriminovat“

Závěrečná zpráva z výzkumu „Nenechte se dikriminovat“
(-)

Rozhovor s Barbarou Havelkovou

Rozhovor s Barbarou Havelkovou
(-)

Rozhovor se Zdeňkem Kühnem

Rozhovor se Zdeňkem Kühnem
(-)

Kazuistiky

Kazuistiky
(-)