Kant's Answer Cover Image

Kantov odgovor
Kant's Answer

Author(s): Julijana Beli-Genc
Subject(s): Epistemology, Early Modern Philosophy, Philosophy of Mind
Published by: Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Keywords: Immanuel Kant; Kant’s answer; enlightenment; philosophy; critics; Critique of the Pure Mind;

Summary/Abstract: Kantov kratki spis Odgovor na pitanje: Šta je prosvećenost?, doista neobičnog naslova, ostao je dosta dugo u senci njegovih značajnijih i obimnijih dela, pre svega njegove tri kritike, da bi u prošlom veku postao opštepoznat i doživeo vrlo živu recepciju, ne samo u okviru filozofije, nego i nauke o književnosti. Iako je nastao 1784. godine, dakle, posle Kritike listog uma (1781), u okviru tzv. ›prosvetiteljskih spisa‹ u kojima se Kant bavio različitim aspektima prosvećenosti, ovaj spis se zajedno sa ostalima iz ove grupe, čije je stanovište navodno prevazišao, kasnije ipak često ubrajao među njegove pretkritičke radove. [...]

  • Issue Year: 2004
  • Issue No: 2
  • Page Range: 191-196
  • Page Count: 6
  • Language: Serbian