Walery Pisarek's Contribution to the Development of the Institute of Journalism and Social Communication at the Pontifical University of John Paul II Cover Image

Wkład Walerego Pisarka w rozwój Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
Walery Pisarek's Contribution to the Development of the Institute of Journalism and Social Communication at the Pontifical University of John Paul II

Author(s): Klaudia Cymanow-Sosin
Subject(s): Media studies, Communication studies, Recent History (1900 till today), Higher Education , Post-War period (1950 - 1989), Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today), Scientific Life
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Keywords: Walery Pisarek; Institute of Journalism; Pontifical University of John Paul II; social communication; contribution;

Summary/Abstract: Znakomity językoznawca i medioznawca, związany z kilkoma uczelniami (z Uniwersytetem Jagiellońskim na czele), ostatnią dekadę swojego aktywnego i bardzo bogatego życia spędził w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie. Od 2009 roku prowadził zajęcia dla studentów w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (IDIKS), kierowanym w ostatnim dziesięcioleciu przez ks. prof. Michała Drożdża, jego przyjaciela (obecnie dziekana Wydziału Nauk Społecznych, w ramach którego funkcjonuje IDIKS). Działalność Walerego Pisarka na polu dydaktycznym związana była ściśle z jego zainteresowaniami badawczymi dotyczącymi komunikowania masowego, w tym przede wszystkim z interdyscyplinarnie pojmowanym prasoznawstwem. Profesor Pisarek był dla studentów IDIKS UPJPII niezrównanym autorytetem w zakresie metod analizy zawartości prasy i analizy języka w kontekście w medioznawstwa, socjolingwistyki i psycholingwistyki.

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 2 (238)
  • Page Range: 247-258
  • Page Count: 12
  • Language: Polish