Sources for the History of the Liberation Front Cover Image

Viri za zgodovino Osvobodilne fronte
Sources for the History of the Liberation Front

Author(s): Marija Oblak-Čarni
Subject(s): Military history, Political history, Social history, WW II and following years (1940 - 1949), Fascism, Nazism and WW II, Wars in Jugoslavia
Published by: Inštitut za novejšo zgodovino
Keywords: Liberation front; national liberation struggle; history of liberation front; The Second World War; revolution;

Summary/Abstract: Viri za zgodovino narodnoosvobodilnega boja nosijo po svoji vsebini in obliki pečat dobe, v kateri so nastali. To so preostanki revolucionarnega obdobja, njih vsebina priča o rasti naše ljudske oblasti, ki se j e porajala in rasla v dobi okupacije. Zaradi posebnih okoliščin (vojna, ilegalnost) pri nekaterih dogodkih sploh ni smelo biti napisano ničesar, često pa je bilo treba že obstoječe gradivo uničiti. Vendar velja za raziskovalca, ki obravnava vprašanja iz obdobja NOB, v našem primeru Osvobodilno fronto, enako kot za raziskovalca nove dobe sploh, da ima na voljo dosti več virov, kakor raziskovalci starejših obdobij. Izjema je začetno' otodobje narodnoosvobodilnega boja. [...]

  • Issue Year: 6/1966
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 447-458
  • Page Count: 12
  • Language: Slovenian