About Political, Educational and Literary Work of Jože Pahor Cover Image

O političnem, vzgojnem in književnem delu Jožeta Pahorja
About Political, Educational and Literary Work of Jože Pahor

Author(s): Janko Liška
Subject(s): Politics, Cultural history, Political history, Social history, Recent History (1900 till today), Slovenian Literature, History of Education
Published by: Inštitut za novejšo zgodovino
Keywords: Jože Pahor; politician; education; teacher; writer; literary work; Slovenian history;

Summary/Abstract: Razpravo Iz boja slovenskega učiteljstva za neodvisnost (v letih 1926—1930) je Jože Pahor napisal leta 1960. Rokopis je ponudil s pismom z dne 2, maja 1962 Cankarjevi založbi. Ta mu je predlagala, da snov obdela obširneje, nakar je delo predložil Inštitutu za zgodovino delavskega gibanja. Tu je obležalo — iz nepotrebnih obzirov do avtorjevih sodobnikov. Vtem je umrl (1. septembra 1964). Na pobudo prof. Venčeslava Čopiča in podpisanega se je uredništvo Prispevkov za zgodovino delavskega gibanja odločilo za natis v tem letniku. Oba recenzenta sta opozorila na verodostojnost Pahorjevega prispevka in na njegov pomen za zgodovino slovenskega učiteljstva oziroma novejšo slovensko zgodovino sploh. [...]

  • Issue Year: 12/1972
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 303-327
  • Page Count: 25
  • Language: Slovenian