Kaerntner Heimatbund in 1935 - 1942 Cover Image

Kaerntner Heimatbund v letih 1935 – 1942
Kaerntner Heimatbund in 1935 - 1942

Author(s): Tone Zorn
Subject(s): History of ideas, Political history, Social history, Government/Political systems, Interwar Period (1920 - 1939), WW II and following years (1940 - 1949), Fascism, Nazism and WW II
Published by: Inštitut za novejšo zgodovino
Keywords: Carinthian Homeland Union; Kaerntner Heimatbund; Slovene community in Carinthia; Nazi Camps; illegal Nazis;

Summary/Abstract: Med organizacijami, ki so bile nasprotne slovenski skupnosti na Koroškem v času prve avstrijske republike, gre posebno mesto tako imenovani „Koroški domovinski zvezi", Kaemtner Heimatbundu (KHB). O njej je bilo že marsikaj napisanega. Tako je znano, da je KHB leta 1924 izšel iz plebiscitnega Kaemtner Heimatdiensta, organizacije, ki so jo 1919. leta ustanovile koroške deželne oblasti in ki naj bi s propagando (pa tudi z drugimi sredstvi) prispevala k proavstrijskemu izidu plebiscita. V vodstvu organizacije so bili sprva zastopani tudi koroški socialni demokrati, vendar so zaradi postopne prevlade nedemokratičnih tendenc izstopili iz nje leta 1924. Kaemtner Heimatdienst sedaj celostno ne preide le v roke meščanskega in nacističnega tabora, ampak se tudi preimenuje v Kaemtner Heimatbund. V tridesetih letih organizacija ne sodeluje le z nastopajočim nacizmom, ampak mu je tudi v oporo. Značilno je na primer dejstvo, da je bila „Domovinska hiša" (Haus der Heimat) v Dobrli vasi, odprta leta 1937, tudi zbirališče takratnih „ilegalnih" nacistov. [...]

  • Issue Year: 14/1974
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 241-246
  • Page Count: 6
  • Language: Slovenian