A review of the book

Recenzja książki "Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane" autorstwa Johna W. Creswella, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013
A review of the book "Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane" written by John W. Creswell, Jagiellonian University Press, Krakow 2013

Author(s): Magdalena Bewicz
Subject(s): Book-Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 7
  • Page Range: 205-207
  • Page Count: 3
  • Language: Polish