About the coherence of the recent history of Slovenes. Some comments on and to the conference "Slovenes and the year 1941" Cover Image

O soslednosti novejše zgodovine Slovencev. Nekaj pripomb ob in k posvetu "Slovenci in leto 1941"
About the coherence of the recent history of Slovenes. Some comments on and to the conference "Slovenes and the year 1941"

Author(s): Janko Pleterski
Subject(s): Political history, Social history, WW II and following years (1940 - 1949)
Published by: Inštitut za novejšo zgodovino
Keywords: Recent history; Slovenian history; 1941; Slovenian historians; political history; social history;

Summary/Abstract: Minilo je desetletje, odkar sem sodeloval pri posvetu, na katerem smo razpravljali o dogajanju na Slovenskem v letu 1941. Nikakor nimam namena podajati primerjav s tematsko sorodnim posvetom Inštituta za novejšo zgodovino "Slovenci in leto 1941". Zaradi udeležbe na prvem štejem, da smem upravičeno predstaviti nekaj svojih pripomb. Ob tem pa skušam nakazati še svoj pogled na vprašanje, ali moremo zgodovinarji na Slovenskem najti v naši zgodovini 20. stoletja razgledišče, ki bi nam olajšalo uzreti njeno sekularno strukturo. [...]

  • Issue Year: 43/2003
  • Issue No: 1
  • Page Range: 103-125
  • Page Count: 23
  • Language: Slovenian