"Manjše zlo" vnovič odmerjati ali (re)interpretacija zgodovine (Nekaj razmislekov ob knjigi Borisa Mlakarja Slovensko domobranstvo)
"Smaller evil" re-evaluation or (re)interpretation of the history. (Some Reflections on the Book of Boris Mlakar Slovenian Homeland)

Author(s): Janko Pleterski
Subject(s): Military history, Political history, Recent History (1900 till today), Fascism, Nazism and WW II, Philosophy of History, Politics of History/Memory
Published by: Inštitut za novejšo zgodovino
Keywords: Boris Mlakar; Slovenian homeland; military history; re-evaluation of history; re-interpretation of history; Civil war; The Second World War;

Summary/Abstract: Še kot magister je kolega dr. Boris Mlakar - ob izjavi Predsedstva RS o narodni in državljanski umiritvi - napisal 20. marca 1990 za uredništvo "Borca" anketo o spravi. V njej je nekatera vprašanja zastavil tako, da je že sam in vnaprej postavil tezo, da je revolucija kriva za pojav oborožene in politično-policijske kolaboracije dela slovenske politike v času sovražne zasedbe, in v tem okviru še tezo o državljanski vojni kot določujočem dejstvu za oceno vsega tega dogajanja. S tega vidika je postavil v središče presoje "revolucijo" in ugotovitev, da "je torej tedaj bila revolucija v teku". K temu je pristavil svoje prepričanje, da je ravno to povzročilo, da so se tisti, ki so se te prihajajoče revolucije "bali", odločili za "protirevolucionarni upor", in to tako, da so se naslonili na okupatorja in sprejeli od njega orožje, kljub temu da so vedeli, da bodo označeni kot narodni izdajalci. [...]

  • Issue Year: 44/2004
  • Issue No: 1
  • Page Range: 143-157
  • Page Count: 15
  • Language: Slovenian