ECONOMY OF DIVERSITY IN THE TOURISM SECTOR OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Cover Image

EKONOMIJA DIJELJENJA U TURISTIČKOM SEKTORU BOSNE I HERCEGOVINE
ECONOMY OF DIVERSITY IN THE TOURISM SECTOR OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Author(s): Damir Bećirović, Admir Čavalić, Saliha Čabro-Arnautović
Subject(s): Economy, Tourism
Published by: Internacionalna poslovno – informaciona akademija
Keywords: tourism;Bosnia and Herzegovina;

Summary/Abstract: Razvojem informaciono-komunikacijskih tehnologija, nastaju novi poslovni modeli i načini pružanja usluga, utemeljeni na modelu „zajedničke potrošnje“ ili „ekonomije dijeljenja“. Navedeni modeli podrazumijevaju maksimalnu iskorištenost resursa na temelju tehnološke podrške i socijalnog kapitala zajednice. Ekonomija dijeljenja ima poseban uticaj na turistički sektor i to pojavom specijaliziranih platformi poput Booking, AirBnB, Homeaway, Uber, BlaBlaCar i slično. Ekonomija dijeljenja omogućava da se veći broj osoba uključi u turistički sektor i ponudi dotada neiskorištene resurse. Shodno navedenom, ekonomija dijeljenja predstavlja značajnu šansu za razvoj turističkog sektora u Bosni i Hercegovini. Primjenom modela ekonomije dijeljenja moguće je u kratkom roku unaprijediti turističku ponudu u Bosni i Hercegovini i priključiti se globalnoj turističkoj ponudi. Sa ciljem predstavljanja stanja ekonomije dijeljenja u okviru turističkog sektora Bosne i Hercegovine, u radu se analiziraju i predstavljaju stavovi učesnika ekonomije dijeljenja u turizmu Bosne i Hercegovine u pet najvećih bosanskohercegovačkih gradova, shodno njihvom prisustvu na web platformi Booking.com. Rezulttai istraživanja upućuju na zaključak da prisustvo na platformi Booking. com pozitivno utiče na povećaje ukupnog broja gostiju i na unaprjeđenje turističke ponude

  • Issue Year: 1/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 256-271
  • Page Count: 16
  • Language: Bosnian