ABOUT THE FUTURE EVENTS Cover Image

APIE BŪSIMŲ ĮVYKIŲ BAIGTĮ
ABOUT THE FUTURE EVENTS

Author(s): Ričardas Lavenhamas, Živilė Pabijutaitė
Subject(s): Philosophy of Religion
Published by: Vilniaus Universiteto Leidykla

Summary/Abstract: Esama keturių požiūrių į būsimų įvykių baigties klausimą. Pagal pirmąjį, visi būsimi įvykiai įvyks pagal būtinumą – tokios nuomonės laikėsi stoikai ir ligšiol laikosi pasauliečiai. Remiantis antruoju, Dievas jokiais būdais nenumato to, kas bus – taip galvojo Ciceronas ir kai kurie platonikai. Anot trečiojo, kalbant apie būsimų įvykių baigtį nebūna jokio apibrėžto teisingumo, ir tokį požiūrį Aristotelis dėstė knygoje Apie aiškinimą. Pagal ketvirtąjį, Dievas apibrėžtai žino visus būsimus įvykius, tačiau tai, kas bus, įvyks ne pagal būtinumą, o atsitiktinai.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: Suppl.
  • Page Range: 114-115
  • Page Count: 2
  • Language: Lithuanian