ONE OF THE FIRST EXPLORATIONS OF LOGIC IN LATIN Cover Image

VIENAS PIRMŲJŲ LOGIKOS NAGRINĖJIMŲ LOTYNŲ KALBA
ONE OF THE FIRST EXPLORATIONS OF LOGIC IN LATIN

Contributor(s): Živilė Pabijutaitė (Translator)
Subject(s): Logic, Ancient Philosphy, Philosophy of Language
Published by: Vilniaus Universiteto Leidykla

Summary/Abstract: Toliau pateikiamas tekstas – Boecijaus (Anicius Manlius Severinus Boethius, ~480–524) antrojo komentaro Aristotelio De interpretatione (gr. Περὶ Ἑρμηνείας) devintajam skyriui vertimas į lietuvių kalbą. Pagrindinis Aristotelio De interpretatione uždavinys – tai kategorinių teiginių tipų ir loginių ryšių tarp jų įvardijimas. Šie ryšiai nuo antrojo mūsų eros amžiaus žinomi loginio kvadrato pavidalu, kur grafiškai vaizduojamas teisingumo reikšmių pasiskirstymas tarp keturių skirtingos loginės formos teiginių.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 90
  • Page Range: 144-145
  • Page Count: 2
  • Language: Lithuanian