The Slenders Family in Braunschweig-Lüneburg (1759-1766) Cover Image

Kāds svešinieks no kurzemes, zīmēšanas un gleznošanas mīļotājs Stenderi Braunšveigas-Līneburgas hercogistē 1759.-1766. gadā
The Slenders Family in Braunschweig-Lüneburg (1759-1766)

Author(s): Māra Grudule
Subject(s): Cultural history, Local History / Microhistory, Social history, Culture and social structure , Sociology of Culture, 18th Century
Published by: Latvijas Kultūras akadēmija
Keywords: Slenders family; culture; cultural life; 18th century; Braunschweig-Lüneburg;

Summary/Abstract: Šī raksta mērķis ir atklāt dažus Stenderu dzīves faktus, kurus izdevies pro« cizēt, 2003. gada pavasarī veicot pētījumus Vācijā, galvenokārt Lejassaksijal Valsts arhīvā un Hercoga Augusta bibliotēkā Volfenbitelē. Gotharda Fridriha Stendera (1714-1796) un viņa dēla Aleksandra Johana Stendera (1744-1814) latviešu tautas apgaismības centieni un no tiem izrietošā iesaistīšanās laicīgai literatūras tapšanā ir ārzemēs gūtās pieredzes rezultāts. Pārlūkojot Stenderi darbības virzienus Braunšveigas-Līneburgas hercogistē un Dānijā, pieļaujama iespēja, ka viņu toreizējos plānos atgriešanās Kurzemē neietilpa. Ja nebūtu pietrūcis darba un līdz ar to arī iztikas līdzekļu, jāšaubās, vai 1766. gadi Kurzeme būtu sagaidījusi Stenderu ģimeni atpakaļ.

  • Issue Year: 2/2006
  • Issue No: 1
  • Page Range: 92-101
  • Page Count: 10
  • Language: Latvian