Some questions about the realization and development of socialist democracy Cover Image

Neka pitanja ostvarivanja i razvitka socijalističke demokratije
Some questions about the realization and development of socialist democracy

Author(s): Jovan Đorđević
Subject(s): Politics, Political Theory, Political Sciences, Political Essay
Published by: Fakultet političkih znanosti u Zagrebu
Keywords: questions; realization; development; socialist democracy;

Summary/Abstract: Društveno samoupravljanje jedna je od najvećih ako ne i najveća društveno-politička ideja ovog veka. To je tzv. »ideja-snaga« koja dobija sve više političku i moralnu podršku u naprednim pokretima i teorijama, a naročito u socijalističkom pokretu i u oblasti razvijanja marksističke misli. Ona postaje istovremeno i »materijalna snaga« koja utiče na duboku promenu stvarnosti i misli i na novu orijentaciju u procesu uspostavljanja i razvitka socijalizma.

  • Issue Year: I/1964
  • Issue No: 02
  • Page Range: 153-182
  • Page Count: 30
  • Language: Serbian