FREEDOM OF CREATION Cover Image

SLOBODA STVARANJA
FREEDOM OF CREATION

Author(s): Jovan Đorđević
Subject(s): Philosophy
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine

Summary/Abstract: Sloboda stvaranja je najširi pojam za samoizražavanje i samoostvarivanje ličnosti čoveka, i to kako njegovog duha, tako i njegovog tela. U uobičajenom i užem smislu, pod slobodom stvaranja se podrazumeva sloboda kulturnog stvaranja, odnosno stvaranja kulturnih vrednosti, a još u užem smislu, sloboda naučnika, pisaca, umetnika i uopšte stvaralaca duhovnih kulturnih vrednosti.

  • Issue Year: 1977
  • Issue No: 03
  • Page Range: 7-15
  • Page Count: 9
  • Language: Serbian