Methodological aspects of human resource management in service company: the case of pharmacy companies Cover Image

Farmacijos kompanijų atstovybių Lietuvoje žmogiškųjų išteklių valdymo metodologiniai aspektai
Methodological aspects of human resource management in service company: the case of pharmacy companies

Author(s): Agnė Gadeikienė, Jūratė Banytė
Subject(s): Economy
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: žmogiškųjų išteklių valdymas; kompetencija; bendradarbiavimas; įgaliojimų suteikimas; farmacijos kompanija; Keywords: human resource management; competence; collaboration; empowerment; pharmacy company;

Summary/Abstract: Straipsnyje analizuojami probleminiai žmogiškųjų išteklių valdymo paslaugų įmonėje metodologijos aspektai. Remiantis empirinio žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijos tyrimo farmacijos kompanijų atstovybių Lietuvoje pavyzdžiu, pateikiamas žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijos sudėties interpretavimas, aktualus organizuojant medicinos atstovų veiklą. The article analyzes problematic methodological areas of human resource management iri a service enterprise. On the background of the results of empirical studies of human resource management function in pharmacy com-panies in Lithuania, the interpretation of human resource management function composition, important while organizing the activity of medical representatives, is presented.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 39
  • Page Range: 23-42
  • Page Count: 20
  • Language: Lithuanian